ecologisch bermbeheer 

Vlaanderen heeft zoveel wegen dat de totale oppervlakte van alle wegbermen samen bijna zo groot is als de totale oppervlakte erkend natuur gebied. Door ecologisch bermbeheer verhoogt de biodiversiteit en vormen ze interessante verbindingsassen tussen verschillende natuurgebieden. 

Ook de gemeente Kapellen draagt zijn steentje bij. Heel wat bermen in Kapellen worden nu al beheerd volgens het bermdecreet. Bermen mogen niet voor 15 juni gemaaid worden en een tweede maaibeurt wordt pas uitgevoerd na 15 september. Het maaisel wordt steeds afgevoerd. Op deze manier verschralen de bermen en krijgen stikstofminnende planten, zoals bijvoorbeeld netels minder kansen en kunnen deze plaats maken voor wilde kruiden en bloemen. Zo krijgen de bermen de mogelijkheid om uit te groeien tot kleurrijke juweeltjes die bruisen van dierenleven. Zulke wegbermen zijn niet enkel goed voor de natuur, maar verhogen ook sterk de belevingswaarde voor de omwonenden.

In de gemeente Kapellen wordt zo’n 60.000 m² bermen ecologisch beheerd in volgende straten:

 • Bonapartelaan
 • Braambeslei
 • Buizerdlei
 • Franselei
 • Grensstraat
 • Georges Spelierlaan
 • Heidestraat-Noord
 • Heidestraat-Zuid
 • Hoge Weg
 • Kasteeldreef
 • Krynlaan
 • Lindendreef
 • Middelbeeklaan
 • Mastenlaan 
 • Oude Galgenstraat
 • Puihoek
 • Vloeiende

de eikenprocessierups bestrijden met bloemen?

In een bosrijke omgeving met eiken kunnen bloemenweides of bermen, die ingezaaid zijn met een bepaald zaadmengsel, de processierups bestrijden. Door het inzaaien ontstaat een biodiverse habitat waarin de natuurlijke vijanden van de rups zich thuis voelen, zoals o.a. sluipwespen, gaasvlieglarven, roofwantsen, lieveheersbeestjes en op insecten afkomende pimpelmezen.

ook interessant