Een gemillimeterd kort gazon staat in schril contrast met een biodiverse tuin. Een natuurrijke tuin moet zeker niet gelijk staan aan metershoog gras en woekerende planten, met enkele kleine ingrepen kan je al een rijkdom aan planten en dieren creëren. Een natuurlijk grasveld bruist zowel in de lente, zomer en herfst van het leven!

Minder gazon en een rijk palet aan bloemen en planten zorgt immers voor minder gras afrijden, minder maaiafval en meer genieten van planten en dieren in je tuin. Een echte win-win situatie dus!

Tips om je gazon te pimpen:

 • zet één vierkante meter af en laat het groeien
 • ­verwijder een deel van je gazon en zaai een bloemenweide in
 • ­maai maar om de drie à vier weken
 • ­verwijder het maaisel, zo komen er meer mooie bloempjes
 • ­laat bloempjes en mos staan, ze zorgen dat je gazon veel sterker is en beter tegen de droogte kan
 • ­vaste planten, struiken en bomen zorgen voor schaduw en vragen veel minder onderhoud

Toch maaien? Gras recycleren doe je zo:

 • Gazonmaaisel is perfect geschikt om als mulchlaag te gebruiken. Het remt het onkruid, houd de onderliggende bodem vochtig en geeft tegelijk voedingsstoffen en – na vertering – structuur aan de onderliggende bodem.
 • Wat kort gazonmaaisel kan je gerust aan je kippen geven. Let op: geef hen niet te veel maaisel en strooi het niet te dik in de ren. Want als kippen veel van dat kort gras eten, dan kan dit opstoppen in hun krop. Hier begint het dan te gisten, de opgepikte graantjes geraken niet meer tot bij de maag en de kip wordt ziek of mager.
 • Compost maken van je gazonmaaisel kan ook. Voeg het maaisel eerder met mondjesmaat en goed gemengd met bruinmateriaal toe aan je thuiscompostering. Wie grote hoeveelheden zuiver gazonmaaisel zonder bijmenging composteert, zal te kampen krijgen met extreme broei, met verslemping en koek-vorming… waarna het composteerproces helemaal stil valt.
 • Wacht na eind mei niet te lang met je gras voor de eerste keer te (mulch)maaien. Tot begin juni - en zeker met de frissere temperaturen van de laatste maanden – staan er nog niet te veel bloemen in het zaad en/of is het zaad nog niet kiemkrachtig. Dan kan je de grasresten gerust in je tuin recycleren door gebruik te maken van bovengenoemde thuiskringlooptips. Let wel op als je het gras nog veel langer laat staan. Dan gaan de zaden kiemkrachtig zijn en kan je ze zo verder verspreiden in je tuin. 
 • Afvoer van het grasmaaisel naar het recyclagepark is natuurlijk ook een optie. In sommige regio's wordt groenafval ook huis aan huis opgehaald. Daarna wordt er in een professionele compostering gecertificeerde compost van gemaakt.