Zorgraad Eerstelijnszone Noorderkempen (ZEN) omvat de gemeentes Brasschaat, Essen, Kalmthout, Kapellen en Wuustwezel. In het kader van de pandemie werd door ZEN een COVID-19-team opgericht. Afgevaardigden uit lokale besturen, samen met welzijnswerkers en zorgverstrekkers kunnen rekenen op de medische expertise van enkele huisartsen die zich als expert hebben geëngageerd.

Concreet houdt dit in dat er heel snel informatie kan doorsijpelen om bestuursmatig in te grijpen of te ondersteunen indien nodig. De betrokkenheid van de huisartsen garandeert bescherming van het beroepsgeheim en de GDPR-regels: er worden geen patiëntengegevens vrijgegeven, maar ‘risico’-situaties (situaties waarbij er veel hoog-risico-contacten zijn) kunnen op die manier snel worden ontbonden. Daarnaast hebben de coördinator van het Covid-19-team, de burgemeesters en de noodplanningscoördinatoren sinds 31 juli toegang tot de databank van het contacttracing-center. Ook hier worden geen patiëntengegevens kenbaar gemaakt: positieve staalnames worden tot op niveau van strategische sector kenbaar gemaakt.

Deze 2 informatiestromen laten het kernteam toe bron- en contactopsporing te doen op lokaal niveau ter aanvulling van de contacttracers van de overheid. Dit alles leunt volledig op de bereidwilligheid en alertheid van ons allemaal.

Voel je je ziek? Of krijg je een sms-code of telefoontje van de contactopsporing? Maak dan onmiddellijk een afspraak bij je huisarts (of een arts dichtbij mocht je geen huisarts hebben): de huisarts bespreekt met jou de volgende stappen en vertelt je waar en wanneer een test kan plaatsvinden. Ondertussen kan je al een lijstje maken van de personen waarmee je de voorbije dagen in contact kwam, en moet je thuis blijven.

naar overzicht maatregelen >

Sluiten

gemeentediensten op afspraak

Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kan je momenteel uitsluitend op afspraak terecht bij de gemeente. Enkel het onthaal van het Administratief Centrum is normaal geopend. Ook op het recyclagepark van Igean hoef je geen afspraak te maken.

misschien hoef je helemaal niet langs te komen ...

Voor meer dan 30 attesten, aktes, uittreksels en bewijzen van de dienst Burgerzaken, hoef je de verplaatsing naar het Administratief Centrum niet te maken. Een afspraak maken is dus niet nodig: via het e-loket ontvang je het gevraagde document in je mailbox. In een aantal gevallen gebeurt dat al enkele minuten na de aanvraag. Voor andere documenten is wel nog ‘menselijke’ tussenkomst nodig en ontvang je het gevraagde document na enkele werkdagen. Ook je adreswijziging doorgeven doe je via het e-loket.

Je vindt deze via het e-loket. Je logt daar in met je digitale identiteitskaart of de app ItsMe. 

wanneer je toch langs komt ...

Een afspraak maken doe je bij voorkeur online, maar kan bij een aantal diensten ook telefonisch.

Voor de producten van de dienst Burgerzaken kan je UITSLUITEND online een afspraak maken!

Als je naar een ingeplande afspraak komt, vragen we om zo kort mogelijk bij je afspraaktijd te arriveren. Respecteer anders zeker de fysieke afstand én wacht eventueel even buiten op jouw beurt. Bij een bezoek aan onze diensten, draag je altijd een masker dat neus en mond bedekt. Zo bescherm je onze medewerkers, andere bezoekers en jezelf.

Bedankt voor je medewerking en begrip.