• Alle leerlingen, van alle onderwijsniveaus, kunnen sinds 1 september naar school gaan bij code geel. Op school moeten kinderen ouder dan 12 jaar een mondmasker dragen, alsook de leerkrachten. Bepaalde buitenschoolse activiteiten in het secundair onderwijs worden ook opgeschort. Als er een code oranje van kracht wordt, dan kan het aantal schooldagen worden beperkt voor de tweede en derde graad.
  • In Kapellen heropenden alle scholen op 1 september 2020, dus ook gemeenteschool De Platanen en de Academie voor Muziek & Woord.
  • Meer details over de organisatie in scholen en de bijhorende veiligheidsmaatregelen voor het schooljaar 2020-2021, lees je hier.
  • De buitenschoolse kinderopvang (BKO) is open voor voor- en naschoolse opvang.
  • Handen wassen is verplicht bij het betreden van elke school en elk klaslokaal, na toiletbezoek, na het hoesten of niezen en voor het verlaten van de school.
  • De toegang tot de toiletten moet worden beperkt tot het aantal wasbakken die voorzien zijn van zeep en wegwerpdoekjes.

naar overzicht maatregelen >

ook interessant

Sluiten

gemeentediensten op afspraak

Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kan je momenteel uitsluitend op afspraak terecht bij de gemeente. Enkel het onthaal van het Administratief Centrum is normaal geopend. Ook op het recyclagepark van Igean hoef je geen afspraak te maken.

misschien hoef je helemaal niet langs te komen ...

Voor meer dan 30 attesten, aktes, uittreksels en bewijzen van de dienst Burgerzaken, hoef je de verplaatsing naar het Administratief Centrum niet te maken. Een afspraak maken is dus niet nodig: via het e-loket ontvang je het gevraagde document in je mailbox. In een aantal gevallen gebeurt dat al enkele minuten na de aanvraag. Voor andere documenten is wel nog ‘menselijke’ tussenkomst nodig en ontvang je het gevraagde document na enkele werkdagen. Ook je adreswijziging doorgeven doe je via het e-loket.

Je vindt deze via het e-loket. Je logt daar in met je digitale identiteitskaart of de app ItsMe. 

wanneer je toch langs komt ...

Een afspraak maken doe je bij voorkeur online, maar kan bij een aantal diensten ook telefonisch.

Voor de producten van de dienst Burgerzaken kan je UITSLUITEND online een afspraak maken!

Als je naar een ingeplande afspraak komt, vragen we om zo kort mogelijk bij je afspraaktijd te arriveren. Respecteer anders zeker de fysieke afstand én wacht eventueel even buiten op jouw beurt. Bij een bezoek aan onze diensten, draag je altijd een masker dat neus en mond bedekt. Zo bescherm je onze medewerkers, andere bezoekers en jezelf.

Bedankt voor je medewerking en begrip.