Evenementen, activiteiten, voorstellingen, … op Kapels grondgebied worden toegelaten als dat kan volgens de geldende federale, Vlaamse en/of provinciale coronaregels.

Op evenementen met meer dan 50 bezoekers binnen of 100 bezoekers buiten moet het dragen van een mondmasker gecombineerd worden met een Covid Safe Ticket.

1 - huidige maatregelen

Covid Safe Ticket ≠ Covid Safe Ticket+

Door de stijgende besmettingscijfers kondigde de overheid een nieuwe versie van het Covid Safe Ticket (CST) aan, namelijk het Covid Safe Ticket + mondmasker.

Bezoekers van deze evenementen

 • moeten aan de ingang een CST kunnen voorleggen (in combinatie met de controle van een identiteitskaart)
 • moeten gedurende heel het evenementen een mondmasker dragen.
 • mogen enkel bij het (zittend) consumeren het mondmasker afzetten.

Evenementen tot 50 personen binnen of 100 personen buiten

 • Mondmaskers zijn opnieuw verplicht voor zowel bezoekers als medewerkers. Ook bij het gebruik van het CST.
 • Gebruik van het Covid Safe Ticket+ is niet verplicht. Een organisator kan er wel voor kiezen om toch het Covid Safe Ticket+ te verplichten op zijn evenement. Dit is dus niet verplicht, maar een keuze van de organisator. Indien je het CST+ verplicht, moet je hierover duidelijk communiceren naar bezoekers.
 • Toch kan het gemeentebestuur van mening zijn dat een CST+ van toepassing is op je evenement door een verplichting op te leggen via een evenementenvergunning.
 • Als organisator moet je geen CERM-scan of CIRM-scan (meer) maken. Hou wel steeds rekening met de basisvoorschriften inzake hygiëne.
 • Dansen en rechtstaan is toegestaan als bezoekers een mondmasker dragen, bezoekers moeten geen afstand houden, er moeten geen bubbels zijn, …
 • In publiek toegankelijke binnenruimtes is CO2-meting verplicht. De organisator moet een actieplan opmaken waarin maatregelen staan om de lucht extra te zuiveren. Indien er meer dan 900 ppm wordt gemeten tijdens het evenement, moet dit actieplan worden uitgevoerd.

Evenementen met meer dan 50 personen binnen of 100 personen buiten met het Covid Safe Ticket+ (= CST + mondmaskers)

Wanneer je een evenement organiseert met meer dan 50 bezoekers binnen of 100 bezoekers buiten kan je kiezen of je je evenement coronaproof organiseert of gebruik maakt van het Covid Safe Ticket+ (CST+). Wanneer je gebruik maakt van het CST+ moeten bezoekers:

 • een mondmasker dragen gedurende het hele evenement.
 • beschikken over een geldig CST. Dit moet gecontroleerd worden voor ze binnenkomen op het evenement.

Om een CST te verkrijgen moet je aan minstens één van de volgende voorwaarden voldoen:

 • Tenminste 2 weken vóór het evenement volledig gevaccineerd zijn.
 • Een PCR-test of antigeentest met een negatief resultaat kunnen voorleggen.
 • Kunnen aantonen dat je het voorbije halfjaar al eens besmet bent geweest.

2 - toelating gemeentebestuur

Bij het gebruik van een Covid Safe Ticket+ moet geen CERM/CIRM worden ingevuld. Er moet wel een toelating worden gevraagd aan het gemeentebestuur.

Het gemeentebestuur geeft je uiteindelijk de toelating voor de organisatie van je evenementen, activiteiten, voorstellingen, ... Je vult daarom een officiële aanvraag in via het juiste e-formulier én je voegt daarbij (wanneer nodig) de CERM-scan en/of CIRM-scan. Alle nuttige info over elk type evenement en een link naar het juiste e-formulier vind je hier.

Als organisator vind je heel wat antwoorden op jouw vragen in de rubriek Huidige maatregelen (mét zoekveld) op www.info-coronavirus.be.