Verhuis je binnen onze gemeente of kom je vanuit een andere Belgische gemeente? Dan moet je dit binnen de 8 werkdagen na je verhuis melden aan de dienst Bevolking.

stap 1

Dat kan via het e-loket of via mail naar burgerzaken@kapellen.be (voeg in bijlage alle ID kaarten toe van de verhuisde personen).Als meerdere personen van hetzelfde adres samen verhuizen, is het voldoende als 1 meerderjarig gezinslid deze aangifte doet)

Na je aangifte krijg je bezoek van de wijkagent die komt vaststellen of je effectief op het aangegeven adres woont. Pas na deze vaststelling wordt je aangiftedatum ook je inschrijvingsdatum.

stap 2

5 werkdagen later kan je terecht op onze dienst Bevolking om je adreswijziging administratief af te werken. Het verslag van de wijkagent moet immers eerst op onze dienst aankomen en worden verwerkt. Daarvoor maak je een afspraak. 

wat moet er nog gebeuren na het bezoek van de wijkagent?

  • Op de chip van de elektronische identiteitskaart of verblijfskaart van elk gezinslid wordt het adres aangepast. Hiervoor moet je de pin-code kennen.
  • Als je nog geen elektronische identiteitskaart hebt of deze is niet meer geldig, moet je er één aanvragen.
  • Als je nog geen verblijfskaart hebt of deze is niet meer geldig, moet je contact opnemen met de dienst Niet-Belgen.