In Kapellen is een drie-maandenregel van toepassing: de gemeente laat 1 circus toe per 3 maanden. Tijdens de werkzaamheden op het Marktplein - al minstens tot eind 2020 - zal dit echter niet mogelijk zijn. Van zodra de werken gedaan zijn, gaat de drie-maandenregel terug van start.

In de gemeente is het Marktplein de enige openbare locatie in Kapellen waar een circus kan plaatsvinden.

Vind je toch een privéterrein waar je de toelating krijgt? Dan verloopt de aanvraag zoals steeds via de gemeente volgens onderstaande procedure.

aanvraag indienen

Uitbaters van circussen moeten een aanvraag indienen bij het gemeentebestuur. Dat doe je minstens twee maanden vooraf en ten vroegste 1 jaar voor de geplande activiteiten.

Stuur je aanvraag naar het college van burgemeester en schepenen, via post of e-mail, via de dienst Evenementen. 

voorwaarden

Om een toelating te krijgen moet aan volgende voorwaarden worden voldaan:

  • een functionele sanitaire installatie voorzien
  • een polis burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten met voldoende dekking, geldig minstens veertien dagen voorafgaand aan de geplande activiteit
  • voldoen aan de opgelegde veiligheidsvoorschriften
  • indien van toepassing een bewijs van toelating voor reclamepanelen op gewestwegen aanvragen bij de wegbeheerder Agentschap Wegen & Verkeer (district Brecht) en bezorgen aan de gemeentelijke dienst Evenementen

De lokale politie is te allen tijde gemachtigd om de tent en andere lokalen te ontruimen indien de openbare orde, openbare veiligheid of openbare gezondheid in het gedrang komt.