De gemeente heft een jaarlijkse belasting op verwaarloosde woningen, gebouwen en terreinen. Zodra een pand of terrein tekenen vertoont van verwaarlozing, kan het worden opgenomen in het gemeentelijke register van verwaarloosde woningen, gebouwen en terreinen. Vanaf drie maanden na opname in dit register, is een belasting verschuldigd. De belasting stijgt naarmate het pand of het terrein langer verwaarloosd blijft.

Er zijn verschillende vrijstellingen voorzien. Zo’n vrijstelling moet je zelf aanvragen bij de gemeente. Een volledige opsomming en alle details vind je in het reglement. De meest voorkomende vrijstellingen zijn de volgende:

  • het pand of terrein is gelegen in een goedgekeurd onteigeningsplan
  • wanneer het pand gerenoveerd wordt blijkens een niet-vervallen stedenbouwkundige vergunning en/of omgevingsvergunning (voor relevante werken), gedurende drie jaar
  • wanneer het pand gerenoveerd wordt via niet-vergunningsplichtige werken op basis van een renovatienota (voor relevante werken), gedurende drie jaar

bedrag

De belasting bedraagt:

  • € 750 voor een woning of een gebouw
  • € 500 voor een terrein
  • De belasting wordt elk jaar duurder (x2, x3, x4) zolang het pand of terrein opgenomen blijft in het register van verwaarlozing.

reglement

  • Het belastingreglement op verwaarlozing van woningen, gebouwen en terreinen werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 maart 2018.
  • Je kan het belastingreglement hieronder bekijken en downloaden.

aangifte

De gemeente stuurt een aangifteformulier, dat ingevuld en ondertekend teruggestuurd moet worden. Nadien ontvang je een aanslagbiljet.

bezwaar

Wil je een bezwaar indienen? Lees hier hoe het werkt.

meer info

Voor meer informatie over leegstand kan je terecht bij de dienst Vergunningen.
Met vragen over de belasting kan je terecht bij de financiële dienst.

ook interessant