Een netbeheerder of waterleverancier die een verbruiker van elektriciteit, aardgas of water wil afsluiten, moet in bepaalde gevallen eerst advies vragen aan de Lokale Adviescommissie (LAC) van de gemeente. In die commissie zitten mensen van de dienst schuldhulp, de netbeheerder of waterleverancier, en eventueel de schuldbemiddelaar van de verbruiker.

De LAC bespreekt het dossier op een vergadering. Ook de verbruiker wordt uitgenodigd op de vergadering om zich te verdedigen. De LAC beslist dan over afsluiting of heraansluiting van elektriciteit, aardgas of water.

Voor meer info contacteer de welzijnsbalie.