Als je je energiefacturen niet tijdig kan betalen, kan je bij het sociaal huis een financiële tussenkomst in┬áde energiefacturen aanvragen.

voorwaarden

De maatschappelijk assistent bekijkt samen met jou of je aan de voorwaarden voldoet.

hoe aanvragen?

Contacteer hiervoor de sociale dienst.