Wie zich in een financieel moeilijke situatie bevindt, kan elk jaar een korting krijgen op de verwarmingsfactuur via het Sociaal Verwarmingsfonds.

Voorwaarden

  • Je verwarmt je woning met huisbrandolie, verwarmingspetroleum (type c) of bulkpropaangas.
  • Je behoort tot één van volgende categorieën:
    • categorie 1: gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering
    • categorie 2: gezinnen met een laag inkomen
    • categorie 3: personen met schuldenoverlast.

Hoe aanvragen?

Neem binnen de 60 dagen na de levering van de brandstof contact op met de sociale dienst. De maatschappelijk werker gaat na of je aan de voorwaarden voldoet.

Voor meer info contacteer de welzijnsbalie.