In de gemeente Kapellen heb je een vergunning nodig als je van plan bent om bomen grondig te snoeien. Grondige snoeiwerken kunnen immers een zeer grote invloed hebben op de conditie en de vitaliteit van je boom

grondig snoeien

Onder 'grondig snoeien' van een boom wordt verstaan: elke snoeivorm die de vorm van de boom drastisch zal wijzigen, zoals kandela(be)ren, toppen, het snoeien/inkorten van vele of alle gesteltakken,… Wanneer er meer dan 20% van de kruin wordt gesnoeid wordt dit aanzien als grondig snoeien.

Grondige snoeiwerken kunnen negatieve of zelfs fatale gevolgen hebben voor de toestand van de bomen, zeker indien ze onvakkundig of op het verkeerde tijdstip worden uitgevoerd. Niet alle boomsoorten verdragen zware snoei-ingrepen even goed en ook de ouderdom van de bomen speelt een rol.

Indien er om een bepaalde reden toch zwaar gesnoeid zou moeten worden aan een boom, dan moet hiervoor een stedenbouwkundige vergunning bij het gemeentebestuur worden aangevraagd. In deze vergunning zullen de voorwaarden van de grondige snoeibeurt gespecificeerd worden.

Wens je meer informatie over je geplande snoeiwerken, neem dan voorafgaandelijk contact op met de dienst Publieke Ruimte & Leefmilieu.

onderhoudssnoei

Voor het standaard onderhoud van je bomen is geen vergunning nodig. Volgende onderhoudssnoeiwerken kan je onderscheiden:

  • het verwijderen van dode takken
  • het snoeien van enkele takken, maar minder dan 20% van de kruin, zoals het beperkt opkronen van de kruin, het inkorten van een tak die over het dak groeit, … 
  • snoeien (om de x aantal jaren) om een bepaalde snoeivorm in stand te houden, zoals het knotten van een knotwilg, toppen van populieren, snoeien tot op de knotten van een gekandelaarde plataan, …
    OPGELET: de allereerste keer dat een dergelijke snoei wordt uitgevoerd wordt beschouwd als 'grondig snoeien' en daarvoor heb je wel een vergunning nodig, omdat de vorm van de boom vanaf dat ogenblik drastisch zal veranderen. Eens je een vergunning hebt gekregen om de grondige snoei uit te voeren, en de vergunde snoeivorm vraagt vanaf dat ogenblik een regelmatig onderhoud (terugsnoeien tot op de knotten), dan heb je voor het reguliere onderhoud nadien geen vergunning meer nodig.

ook interessant