Het Middenstandoverleg is samengesteld uit volgende afgevaardigden:

  • 4 leden van de handelaarsvereniging voorgedragen door Beleef! Kapellen en 1 lid van de handelaarsvereniging van Putte
  • 5 vertegenwoordigers van Promenade Kapellen
  • een vertegenwoordiging van de Gemeente Kapellen van het college van burgemeester en schepenen en van de administratie

Het overleg vindt gemiddeld vier keer per jaar plaats.