Het gemeentebestuur maakt in het begin van de legislatuur een meerjarenplan op. Daarin staan de doelstellingen die het bestuur wil bereiken en hoeveel geld er wordt besteed aan elke doelstelling. Dit overzicht van doelstellingen en bedragen vind je terug in het meerjarenplan.

Er worden verschillende adviesraden betrokken en uiteindelijk keurt de gemeenteraad deze documenten goed.

Een aantal keren per jaar worden deze documenten aangepast, om tegemoet te komen aan nieuwe noden.

Meer info

Voor meer informatie of oudere versies kan je terecht bij de financiële dienst of boekhouding@kapellen.be.

Hieronder vind je de actuele versie van het meerjarenplan 2020-2025.

bijlagen