Als een minderjarige met vakantie naar het buitenland gaat zonder minstens één van de ouders, is het raadzaam dat de minderjarige een reistoelating meeneemt. Het maakt geen verschil of de minderjarige alleen reist of met een vereniging, familieleden of vrienden.

Het attest 'reistoelating minderjarig kind' is een document waarvan de inhoud, noch de vereisten wettelijk vastliggen. Het is ook geen verplicht document als minderjarigen reizen zonder hun ouder(s) maar het is wel aanbevolen.

Hoe aanvragen?

Je kan een reistoelating aanvragen via het e-loket, je krijgt het dan via email in je mailbox. Je kan hiervoor ook terecht aan het onthaal van het administratief centrum tijdens de openingsuren.

Wie kan een reistoelating ondertekenen

Eén van de ouders van de minderjarige vult het document in en ondertekent het. Het is belangrijk dat deze ouder niet ontzet is uit de ouderlijke macht. 

 Wat moet je meebrengen?

De identiteitskaart van de ouder die het document ondertekende. 

Hoe lang duurt de aflevering?

Je krijgt het gewettigde document onmiddellijk mee. 

Hoeveel kost het?

Dit document is gratis.