De gemeente Kapellen biedt je deze website en alle informatie op www.kapellen.be aan op voorwaarde dat je, zonder enig voorbehoud, instemt met de gebruiksvoorwaarden op deze pagina. Onder 'informatie' verstaat de gemeente alle teksten, foto's, afbeeldingen en andere grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die deel uitmaken van de constructie, de vorm en de inhoud van deze website.

aansprakelijkheid

De gemeente Kapellen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop. De teksten op deze website bezitten dan ook geen enkele juridische kracht. Indien je ter ondersteuning van een juridische vraagstelling over de juridisch correcte teksten wenst te beschikken, kan je deze schriftelijk aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen, Antwerpsesteenweg 130, 2950 Kapellen.

De gemeente heeft veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De informatie erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecheckt. Dit betekent niet dat het gemeentebestuur de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging.

De gemeente noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden

Deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook, die via deze website wordt bekomen, op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren.

Gebruik en reproductie van fotomateriaal - in bijzonder het gebruik van het gemeentelogo - is uitdrukkelijk verboden zonder schriftelijke toelating van de gemeente Kapellen.

De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan de gemeente Kapellen of aan de organisaties die de gemeente Kapellen hiervoor binnen het kader van deze website toestemming heeft gegeven. De toewijzing van intellectuele eigendomsrechten en de eigendomsrechten op de ter beschikking gestelde informatie werd contractueel vastgelegd tussen de gemeente Kapellen en websiteleverancier LCP nv uit Oostkamp.

Iedereen die dit materiaal wil gebruiken, moet contact opnemen met het college van burgemeester en schepenen, Antwerpsesteenweg 130, 2950 Kapellen. Dit kan eventueel doorverwijzen naar de organisaties-titularissen waarvan de gemeente de eigendomsrechten in bruikleen heeft.

links en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. De gemeente Kapellen controleert deze websites en deze informatie niet systematisch. Ze kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat de gemeente de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen de gemeente en de uitbaters van deze sites.

De gemeente Kapellen aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site van de gemeente Kapellen verwijst.

Indien je hyperlinks van op jouw eigen website naar deze website wilt creëren, vragen wij in verband met de toelaatbaarheid ervan vooraf contact op te nemen met de gemeentelijke dienst Communicatie: communicatie@kapellen.be

bescherming van de persoonsgegevens

De gegevens die de gemeente via deze website van jou ontvangt, worden opgenomen in bestanden van de gemeente Kapellen. Zij dienen uitsluitend om jou de informatie te verstrekken die je vraagt en om onze dienstverlening te verbeteren. 

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 over de verwerking van persoonsgegevens heb je het recht om de gegevens over jou te raadplegen en indien nodig te verbeteren. Schrijf daarvoor naar het college van burgemeester en schepenen, Antwerpsesteenweg 130, 2950 Kapellen, of mail naar communicatie@kapellen.be.

cookies

Deze website maakt gebruik van volgende cookies:

noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om onze website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.

functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens jouw voorkeur onthouden, of bijhouden of je reeds werd gevraagd om deel te nemen aan een enquête zodat we jou niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen. 

performantie-cookies

We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen, en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn. Deze website maakt gebruik van Google Analytics om bezoekinformatie te meten en te analyseren. Hiertoe worden aan de hand van jouw IP-adres, onder andere internet-verkeersgegevens en gegevens over jouw browsertype en computer verzameld. Wij gebruiken deze gegevens niet om je persoonlijk te identificeren. 

beheer van cookies

Via jouw browserinstellingen kan je de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vind je voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: www.aboutcookies.org.

Je kan ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van jouw computer of mobiele apparaat.

ook interessant