gepubliceerd op dinsdag 4 januari 2022 9 u.
Van 14 januari tot en met 14 maart 2022 ligt het ontwerp plan-MER voor het Vlaams Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2023 – 2027 ter inzage.

Voor het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 kan worden goedgekeurd, moet een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) uitgevoerd worden. Daarin worden de effecten van het ontwerp GLB Strategisch Plan op het leefmilieu en de omgeving onderzocht.

Van 14 januari tot en met 14 maart 2022 kan je de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. Deze is te raadplegen via de website van het Team Mer, via de website van het Departement Landbouw en Visserij of aan de balie Ruimte en Wonen in het Administratief Centrum (Antwerpsesteenweg 130, Kapellen).

Tot en met 14 maart 2022 kan je opmerkingen bezorgen. Dit kan via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis, via afgifte of via brief gericht aan: Departement Landbouw en Visserij, Secretariaat-generaal, Plan-MER PL0272 – GLB, Ellipsgebouw, 5de verdieping, Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel; of via een e-mail aan departement@lv.vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak OO Plan-MER PL0272 – GLB’ in de titel).