functie(s)

 • college van burgemeester en schepenen

  vierde schepen
 • gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS)

  voorzitter
 • gemeenteraad

  vierde schepen
 • OCMW-raad

  OCMW-raadslid
 • politieraad

  politieraadslid
 • vast bureau OCMW

  lid vast bureau

meer info

bevoegd voor jeugd, gezondheid, muziek en woord, ontwikkelingssamenwerking