In de loop van februari ontwaken amfibieën uit hun winterslaap en trekken ze massaal naar beken, poelen en vijvers om zich voort te planten. Daarbij moeten padden vaak verkeerswegen oversteken en daarbij vallen elk jaar veel slachtoffers. Jaarlijks zorgen vrijwilligers van Natuurpunt ervoor dat de paddentrek in goede banen wordt geleid.

oversteekplaatsen

In de periode van de paddentrek zullen er aandachtsborden worden geplaatst in de volgende straten:

  • Bloemenlei
  • Kasteeldreef (vanaf de Kapelsestraat tot de Jozef Mulslaan)
  • Heidestraat-Noord
  • Heidestraat-Zuid (voor Antitankgracht tot aan Buizerdlei)
  • Oude Galgenstraat (vanaf Mastenbos tot aan de Marcottedreef)

Met oranje borden willen we iedereen aansporen om traag te rijden: maximaal 30 km/uur is aangewezen tussen 19.00 uur en 7.00 uur. Enkel door traag te rijden kan het aantal verkeersslachtoffers onder de padden beperkt worden. Bovendien zijn er op de locaties van de paddentrek dikwijls vrijwilligers actief die de padden vangen en veilig helpen overzetten. Ook voor hun veiligheid is het aangewezen om de snelheid aan te passen.