Het gemeentebestuur van Kapellen geeft de gelegenheid om voor het aankondigen van activiteiten gebruik te maken van de gemeentelijke infoborden en de gemeentelijke aanplakborden, voor zover deze activiteiten geen louter commercieel of politiek karakter hebben en niet strijdig zijn met de openbare orden en goede zeden.

De gemeentelijke aanplakborden bevinden zich op volgende locaties:

  • Bauwinlaan 1: school De Platanen
  • Kazerneweg: wachtlokaal
  • C. Pallemansstraat 84: gemeentelijk sportcentrum
  • F. De Peuterstraat: aan de voetbalterreinen
  • Heidestraat: hoek Heidestraat / G. Spelierlaan
  • C. Pallemansstraat: aan spoorwegovergang
  • Kalmthoutsesteenweg: hoek Kalmthoutsesteenweg / De Pretlaan
  • Antwerpsesteenweg: kerk Zilverenhoek
  • Kapelsestraat: t.h.v. feestzaal Eskapade

Enkel reglementaire affiches mogen op de gemeentelijke aanplakborden gehangen worden. Elke affiche moet onder andere de naam van de organiserende vereniging en de verantwoordelijke uitgever (v.u.) met naam en adres vermelden.