Het gemeentebestuur van Kapellen geeft de gelegenheid om voor het aankondigen van activiteiten gebruik te maken van de gemeentelijke infoborden en de gemeentelijke aanplakborden, voor zover deze activiteiten geen louter commercieel of politiek karakter hebben en niet strijdig zijn met de openbare orden en goede zeden.

 

De gemeentelijke aanplakborden bevinden zich op volgende locaties:

  • Bauwinlaan 1: school De Platanen
  • Kazerneweg: wachtlokaal
  • C. Pallemansstraat 84: gemeentelijk sportcentrum
  • F. De Peuterstraat: aan de voetbalterreinen
  • Heidestraat: hoek Heidestraat / G. Spelierlaan
  • C. Pallemansstraat: aan spoorwegovergang
  • Hoevensebaan: parking ’t Bruggeske
  • Kalmthoutsesteenweg: hoek Kalmthoutsesteenweg / De Pretlaan
  • Antwerpsesteenweg: kerk Zilverenhoek
  • Kapelsestraat: t.h.v. feestzaal Eskapade

 

Enkel reglementaire affiches mogen op de gemeentelijke aanplakborden gehangen worden. Elke affiche moet onder andere de naam van de organiserende vereniging en de verantwoordelijke uitgever (v.u.) met naam en adres vermelden.

Sluiten

gemeentediensten op afspraak

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kan je momenteel uitsluitend op afspraak terecht bij de gemeente. Het onthaal van het Administratief Centrum blijft wel open. Je afspraak online inplannen, kan je hier of telefonisch. Voor burgerzaken kan je enkel online een afspraak maken. Trouwens heel wat documenten kan je vrij eenvoudig online aanvragen via het e-loket