• De gemeentelijke locaties van de buitenschoolse kinderopvang (BKO) zijn gesloten tot en met 19 april (en die termijn wordt mogelijk verlengd tot en met 3 mei). De BKO-begeleiders vangen kinderen op ín de scholen.
  • Gemeenteschool De Platanen en de Academie voor Muziek & Woord en de andere Kapelse scholen schorten de lessen op tot en met de paasvakantie (en die termijn wordt mogelijk verlengd tot en met 3 mei). In de scholen wordt wel opvang voorzien voor leerlingen die elders niet terechtkunnen (én best niét naar de grootouders gaan).
  • In de paasvakantie loopt de opvang in de Kapelse scholen gewoon door. De begeleiders van de BKO zorgen voor voor- en naschoolse opvang ín de scholen. Kinderen die tot nu samen werden opgevangen, moeten dat ook blijven, en niet worden gemengd met andere kinderen. De kinderen worden bij voorkeur opgevangen door mensen met wie ze recent al in contact zijn geweest.
  • Scholen, hogescholen en universiteiten kunnen uitsluitend werken via afstandsonderwijs.