Schooldagen

Alle basisscholen van Kapellen (uitgezonderd basisschool Irishof) zijn verbonden aan de buitenschoolse kinderopvang. De locaties bevinden zich in of nabij de school. Hieronder vind je een overzicht van alle scholen en de bijhorende opvanglocaties. De begeleiding is bereikbaar op het gsm-nummer tijdens de opvanguren (zolang er kinderen aanwezig zijn).

Schoolvakanties

Per vakantieperiode wordt er bekeken waar de opvang kan doorgaan. Je vindt deze informatie bij onze activiteiten in de webwinkel. Tijdens de krokusvakantie, één week van de paasvakantie (afhankelijk van wanneer Paasmaandag valt) en de zomervakantie vangen wij uitsluitend kinderen van 2,5 tot 6 jaar op. Oudere kinderen kunnen dan terecht bij de speelpleinen.

Schoolvrije dagen

Er wordt opvang georganiseerd in de locatie die verbonden is aan de school. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen en het eventueel samenvallen met schoolvrije dagen van een andere school kan de opvang op een andere locatie plaatsvinden.