gepubliceerd op woensdag 15 december 2021 11.30 u.
Verschillende Kapellenaren contacteerden ons al i.v.m. een phishingmail van een deurwaarder die zou gevorderd zijn door de gemeente om je afvalstoffenheffing en rioolbelasting te betalen. Daar is echter niets van aan, het gaat om een poging tot phishing.

De gemeente kreeg al enkele telefoontjes van bezorgde Kapellenaren die een mail ontvingen van een gerechtsdeurwaarder omdat zij hun zogezegde afvalstoffenheffing en rioolbelasting voor 2021 niet betaald hebben. Dit is een poging tot phishing, je hoeft dus helemaal niets te betalen.

Heb je onderstaand bericht (of een variant) ook gekregen? Stuur het dan door naar aan verdacht@safeonweb.be

Meer info over phishing vind je hier. Of doe de phishingtestGeachte administrateur van xxxxx,
Op 14 november 2021 hebben wij u een aanmaning gestuurd naar de xxxxx, te KAPELLEN, betreffende uw achterstand voor de afvalstoffenheffing en rioolbelasting over 2021, met referentie: 908547/AC/2021. Deze vordering is aan ons overgedragen door uw gemeente.

De uiterste betaaldatum van deze aanmaning is reeds verstreken en we hebben nog geen volledige betaling van u ontvangen.

Indien wij binnen 5 werkdagen geen betaling van u ontvangen, zijn wij genoodzaakt over te gaan op beslaglegging op uw bankrekeningnummer en inkomen.

U dient rekening te houden met verstrekkende gevolgen:

• Via een gerechtelijke procedure zullen wij beslag laten leggen op uw inkomsten en/of bankrekening.

• De gerechtsdeurwaarder zal u bezoeken op xxxxx, om direct, en eventueel met behulp van de politie, beslag te leggen op al uw goederen. U dient hierbij te denken aan uw auto, televisie, computer, sieraden en overige waardevolle bezittingen.

• In het uiterste geval, wordt deze vordering overgedragen aan het Openbaar Ministerie. Betaald u ook dan niet, dan zal het Openbaar Ministerie (OM),
de politie opdracht geven u per direct aan te houden en in gijzeling te nemen voor minimaal 30 dagen.

U kunt dit enkel nog voorkomen door onmiddellijk het openstaande bedrag van
€ 259,15 euro te voldoen op rekeningnummer: BE70 9501 5536 4225
ten name van: Siregar, o.v.v. uw dossiernummer: JD7459.

Wij vertrouwen erop dat U het niet zover laat komen en uw schuld voldoet, zodat wij uw dossier kunnen sluiten.


Hoogachtend,Dhr. K. Veenstra