Tijdens het schooljaar

Voor school: vanaf 7.00 uur tot 15 minuten voor de school begint.
Je kan je kind brengen tot 8.00uur, nadien maakt men zich klaar om naar school te vertrekken.

Na school: vanaf 15 minuten na het einde van de schooltijd tot 18.30 uur.

Schoolvrije dagen

De opvang is de hele dag open. Kinderen kunnen gebracht worden vanaf 7.30 uur en worden opgehaald vóór 18.00 uur.

In het begin van het schooljaar geeft de school deze dagen door aan jou en aan de Buitenschoolse Kinderopvang Kapellen.

Meestal organiseren we de opvang op de locatie die verbonden is met de school. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen en het samenvallen van schoolvrije dagen kan de opvang op een andere locatie plaatsvinden.

Vakantiedagen

De opvang is de hele dag open. Kinderen kunnen gebracht worden vanaf 7.30 uur en worden opgehaald worden voor 18.00 uur.

Per vakantieperiode bekijken we waar de opvang kan doorgaan. Je vindt alle informatie via de webwinkel.

Sluitingsdagen

  • wettelijke feestdagen
  • vastgelegde brugdagen van het gemeentebestuur
  • ochtendopvang 1 september (wel open in de namiddag)
  • één week tijdens de kerstvakantie
  • één week in juli (wordt tijdig gemeld)
  • de laatste vakantiedagen van de grote vakantie
  • andere sluitingsdagen om organisatorische redenen