Defecte straatverlichting kan je melden via www.straatlampen.be of 078 35 35 00

Gaat het om een gewestweg of autosnelweg? Meld het dan via www.meldpuntwegen.be.


Dank je wel!

Sinds juni 2015 wordt de openbare verlichting tussen 23.00 uur ’s avonds en 6.00 uur ’s ochtends gedoofd in de meeste Kapelse straten. Tussen zonsondergang en 23.00 uur én tussen 6.00 uur en zonsopgang brandt de openbare verlichting wél.

Er zijn enkele plaatsen waar de openbare verlichting wel de hele nacht blijft branden: kruispunten en andere drukkere punten, de dorpskernen en de hoofdassen.

Zoals in volgende straten: Antwerpsesteenweg – C. Pallemansstraat – Dorpsplein - Dorpsstraat – Ertbrandstraat – Essenhoutstraat – Essensteenweg - Grensstraat – Hoevensebaan – Hoogboomsteenweg - Kalmthoutsesteenweg - Kapelsestraat – Kerkplein - Klein Heiken - Klinkaardstraat – Koningin Astridlaan – Koolkaai - Oude Galgenstraat (deels) – Stationsstraat –
’t Bruggeske - Vloeiende (van Bloemenlaan tot Antwerpsesteenweg) – Watertoren.

Een aantal voorname redenen leidden tot deze beslissing.

reden 1: het Burgemeestersconvenant

Door de ondertekening van het Burgemeestersconvenant van de Europese Commissie streeft de gemeente Kapellen ernaar om 20% minder CO2 uit te stoten tegen 2020. CO2 is een broeikasgas dat ontstaat bij verbranding van fossiele brandstoffen en zorgt voor de opwarming van de aarde.

Door de openbare verlichting te doven, kunnen we heel wat energie besparen. 

reden 2: lichtvervuiling

Een overdaad aan licht verstoort het bioritme van mensen, dieren, planten en andere organismen en kan het ecosysteem ontwrichten. Zo kan de verstoring van het dag-nachtritme bij de mens negatieve fysieke en psychische gevolgen veroorzaken en kan buitenverlichting in combinatie met andere stressfactoren in de leefomgeving leiden tot gezondheidsproblemen. Te veel licht zorgt bij dieren onder andere voor veranderingen in het trek- en broedgedrag, de zoektocht naar voedsel of groeicyclus, en bij planten heeft het een effect op de fotosynthese.

reden 3: rationeel energieverbruik 

Het toepassen van het nieuwe nachtregime voor de openbare verlichting stemt op jaarbasis overeen met een energiebesparing van maar liefst 676.602 kWh (=134 ton CO2). Dat is goed voor 52% van de besparing die de gemeentelijke diensten tegen 2020 moeten realiseren binnen het Burgemeestersconvenant (zie eerder). Dat is niet alleen een forse energiebesparing, maar resulteert in deze economisch-financieel woelige tijden met almaar stijgende energieprijzen ook in een besparing op het gemeentelijk budget. Bovendien gaan onze lampen zo langer mee en vragen ze minder onderhoud.