Defecte straatverlichting kan je melden via www.fluvius.be of 078 35 35 00

Gaat het om een gewestweg of autosnelweg? Meld het dan via www.meldpuntwegen.be.


Dank je wel!

Sinds juni 2015 wordt de openbare verlichting ’s nachts – meer bepaald van 23.00 uur ’s avonds tot 6.00 uur ’s morgens – gedoofd in de meeste Kapelse straten. Een aantal voorname redenen leidden tot deze beslissing.

burgemeestersconvenant

Door de ondertekening van het Burgemeestersconvenant van de Europese Commissie streeft de gemeente Kapellen ernaar om 20% minder CO2 uit te stoten tegen 2020. CO2 is het belangrijkste broeikasgas en ontstaat bij verbranding van fossiele brandstoffen. De CO2-uitstoot verminderen betekent dus energie besparen. Die CO2-besparing tegen 2020 is trouwens gericht op alles wat er zich binnen de grenzen van Kapellen afspeelt.

het streven naar minder lichtvervuiling

Een teveel aan kunstlicht kan gevolgen hebben voor mensen, dieren en planten. Zo kan de verstoring van het dag-nachtritme bij de mens negatieve fysieke en psychische gevolgen veroorzaken en kan buitenverlichting in combinatie met andere stressfactoren in de leefomgeving leiden tot gezondheidsproblemen. Bovendien is Kapellen een van de groenste Vlaamse gemeenten en dat willen we zo houden. Een overdaad aan licht verstoort ook het bioritme van dieren, planten en andere organismen en kan het ecosysteem ontwrichten. Denk maar bv. aan een verandering in het trek- en broedgedrag, de zoektocht naar voedsel of groeicyclus en fotosynthese bij planten.

het streven naar een rationeel energieverbruik 

Het toepassen van het nieuwe nachtregime voor de openbare verlichting stemt op jaarbasis overeen met een energiebesparing van maar liefst 676.602 kWh (=134 ton CO2). Dat is goed voor 52% van de besparing die de gemeentelijke diensten tegen 2020 moeten realiseren binnen het Burgemeestersconvenant (zie eerder). Dat is niet alleen een forse energiebesparing, maar resulteert in deze economisch-financieel woelige tijden met almaar stijgende energieprijzen ook in een besparing op het gemeentelijk budget. Bovendien, daar veel lampen minder lang branden, gaan ze eens zo lang mee en moeten ze minder snel worden vervangen.

wat er veranderde 

Het nachtregime houdt in dat de openbare verlichting wordt gedoofd van 23.00 uur ’s avonds tot 6.00 uur ’s morgens. Voor alle duidelijkheid (en vooral in de donkere maanden): tussen zonsondergang en 23.00 uur én tussen 6.00 uur en zonsopgang brandt de openbare verlichting wél.

Er zijn plaatsen waar de openbare verlichting wel de hele nacht blijft branden: kruispunten en andere gevaarlijke verkeerssituaties, de dorpskernen en de hoofdassen. Zoals in volgende straten: Antwerpsesteenweg – C. Pallemansstraat – Dorpsplein - Dorpsstraat – Ertbrandstraat – Essenhoutstraat – Essensteenweg - Grensstraat – Hoevensebaan – Hoogboomsteenweg - Kalmthoutsesteenweg - Kapelsestraat – Kerkplein - Klein Heiken - Klinkaardstraat – Koningin Astridlaan – Koolkaai - Oude Galgenstraat (deels) – Stationsstraat –
’t Bruggeske - Vloeiende (van Bloemenlaan tot Antwerpsesteenweg) – Watertoren.

hoe en wanneer

In totaal werden 2.520 lichtarmaturen aangepast. Daarvoor betaalt de gemeente
€ 84.800 incl. btw. Die aanpassingen aan de openbare verlichting werden doorgevoerd van begin juli tot eind september 2015 door netbeheerders Infrax en Eandis (ondertussen samen Fluvius).

veiligheid

Bij de keuze welke lichten wel/welke niet? hield het gemeentebestuur rekening met de veiligheid. Het doven van de openbare verlichting leidt niet meteen tot verkeersonveiligheid. Integendeel, duisternis leidt tot een verhoogde aandacht bij weggebruikers. Zo gaan automobilisten automatisch trager rijden in niet-verlichte straten én letten ze beter op als een kruispunt dan wel verlicht is. Niet-verlichte straten doen ook het risico op inbraken niet stijgen. Cijfers van de lokale politie Noord tonen duidelijk aan dat er geen enkel verband is tussen inbraken en het al dan niet verlicht zijn van een omgeving. Er vinden zowel inbraken plaats overdag als ’s avonds en ’s nachts, en dat zowel op verlichte als op donkere plekken.

Voor vragen of opmerkingen kan je terecht bij de balie Ruimte & Wonen. 

Sluiten

gemeentediensten op afspraak

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kan je momenteel uitsluitend op afspraak terecht bij de gemeente. Het onthaal van het Administratief Centrum blijft wel open. Je afspraak online inplannen, kan je hier of telefonisch. Voor burgerzaken kan je enkel online een afspraak maken. Trouwens heel wat documenten kan je vrij eenvoudig online aanvragen via het e-loket