gepubliceerd op donderdag 3 januari 2019 14.08 u.
Het uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval is gewijzigd. De wijzigingen worden ter inzage gegeven.

Sinds 16 september 2016 is het "Uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval" in werking. Dit uitvoeringsplan zet volop in op maatwerk, zowel naar lokale besturen als naar de burger. Eén van de nieuwigheden in dit plan is de doelstelling voor restafval op maat van de gemeente. Die doelstelling wordt bepaald op basis van de Belfius-cluster waartoe de gemeente behoort. Bij de opmaak van het plan werd uitgegaan van de meest recente Belfius-indeling die toen beschikbaar was, namelijk die van 2007.

Op 14 maart 2018 werd er echter een nieuwe indeling van gemeenten in clusters gepubliceerd. De Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij (OVAM) heeft het effect van deze nieuwe clustering doorgerekend op de te behalen restafvaldoelstellingen van de gemeenten. De nieuwe clustering betekent dat de restafvaldoelstelling voor heel wat gemeenten licht tot stevig wijzigt. 

Deze wijziging van het uitvoeringsplan wordt via een openbaar onderzoek ter kennis gebracht van het publiek. Het openbaar onderzoek zal lopen van 14 januari tot en met 13 maart 2019. De documenten liggen ter inzage aan de balie Ruimte&Wonen op de eerste verdieping in het Administratief centrum, Antwerpsesteenweg 130.

De documenten kunnen geraadpleegd worden op de volgende uren:

  • maandag van 9.00 tot 19.00 uur
  • dinsdag van 9.00 tot 12.30 uur
  • woensdag- en donderdagvoormiddag van 9.00 tot 12.30 uur
  • woensdag- en donderdagnamiddag enkel op afspraak
  • vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur

Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen op deze wijziging overmaken op plan@ovam.be of per post naar OVAM, Wijziging Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.