gepubliceerd op woensdag 20 december 2023 14.41 u.
Dit openbaar onderzoek loopt van 9 januari tot en met 8 maart 2024.

watergevoelig openruimtegebied

Er wordt steeds meer ruimte bebouwd en verhard in Vlaanderen. Het water kan daardoor moeilijker in de bodem dringen en er blijft minder ruimte vrij om het water tijdelijk op te vangen bij hevige regenbuien. Signaalgebieden zijn onbebouwde gebieden met een harde bestemming die omwille van hun belang in het watersysteem best onbebouwd blijven. Een watergevoelig openruimtegebied (worg) is een vervolgtraject om deze gebieden te beschermen en permanent onbebouwd te laten. Een aanduiding als watergevoelig openruimtegebied heeft als gevolg dat de huidige bestemming van het gebied (woongebied, industriegebied, ...) niet meer gerealiseerd kan worden. In deze gebieden kunnen dus geen vergunningen meer verleend worden voor bijvoorbeeld nieuwe woningen of bedrijven.

Op 15 december 2023 heeft de Vlaamse Regering binnen de gemeente Kapellen volgende gebieden voorlopig aangeduid als watergevoelig openruimtegebied:

  • Schoon Schijn Puyhoek
  • Schoon Schijn – Mariaburg

openbaar onderzoek

Over deze voorlopige aanduiding wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 9 januari tot en met 8 maart 2024. De voorlopige aanduiding met de bijhorende bijlagen (het grafisch plan, de toelichtingsfiche en het ontwerp van plan-MER) kan je inkijken op de website van de CIW, op de website van het Departement Omgeving en op afspraak aan de balie Ruimte & Wonen (administratief centrum, Bruggeske 1).

informatie- en inspraakvergaderingen

Op verschillende locaties in Vlaanderen vinden informatie- en inspraakvergaderingen plaats onder de vorm van een infomarkt, telkens doorlopend van 15.00 tot 19.00 uur. De data en locaties zijn te vinden op de website van de CIW.

Inspraakreacties kunnen analoog of digitaal worden ingediend tot uiterlijk vrijdag 8 maart 2024 bij de CIW, Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst of via het inspraakformulier op op de website van de CIW. Inspraakreacties kunnen ook tegen ontvangstbewijs bezorgd worden tijdens de openingsuren aan het onthaal van het administratief centrum (Bruggeske 1).

Na het openbaar onderzoek neemt de Vlaamse regering al dan niet een beslissing om deze gebieden definitief aan te duiden als watergevoelig open ruimtegebied. Dit houdt in dat er in deze gebieden volgende zaken gelden:

  • bouwbeperkingen zoals omschreven in artikel 5.6.8, § 3, tweede lid, van de VCRO
  • van rechtswege het verval van het onbebouwde deel of de onbebouwde delen van een niet-vervallen verkavelingsvergunning of omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden die binnen de perimeter van de aanduiding liggen, tot gevolg
  • van rechtswege het verval van een principieel akkoord, als vermeld in artikel 5.6.6, § 2, of § 3, tweede lid, van de VCRO, dat gegeven is voor gronden die binnen de perimeter van de aanduiding liggen, tot gevolg