gepubliceerd op maandag 21 september 2020 9.09 u.
Op 15 september 2020 start het openbaar onderzoek over de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen voor de Vlaamse delen van de internationale stroomgebiedsdistricten van de Schelde en van de Maas.

Deze plannen bevatten maatregelen en acties voor de periode van 2022-2017 om de toestand van de watersystemen te verbeteren en om het overstromingsrisico en het waterschaarste- en droogterisico te verminderen. 

De stroomgebiedbeheerplannen bestaan uit verschillende delen: 

  • de beheerplannen voor het Vlaamse deel van de internationale stroomgebiedsdistricten van Schelde en Maas
  • elf bekkenspecifieke delen
  • zes grondwatersysteemspecifieke delen
  • het maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas
  • de herziene zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.

De overstromingsrisicobeheerplannen en het waterschaarste- en droogterisicobeheerplan zijn in de stroomgebiedbeheerplannen geïntegreerd. 

De plannen kan je volledig digitaal inzien via www.volvanwater.be en dit van 15 september 2020 tot en met 14 maart 2021. 

Verdere informatie betreft de raadpleging van het dossier en eventuele indiening en registratie van opmerkingen en/of bezwaren kan je terug vinden in bijgevoegde brief.

Sluiten

gemeentediensten op afspraak

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kan je momenteel uitsluitend op afspraak terecht bij de gemeente. Het onthaal van het Administratief Centrum blijft wel open. Je afspraak online inplannen, kan je hier of telefonisch. Voor burgerzaken kan je enkel online een afspraak maken. Trouwens heel wat documenten kan je vrij eenvoudig online aanvragen via het e-loket