gepubliceerd op maandag 21 november 2022 8 u.
Er loopt het openbaar onderzoek over het ontwerpbesluit en -plan-MER sectorale voorwaarden windturbines van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023

De Vlaamse overheid heeft sectorale voorwaarden voor windturbines vastgesteld om de mogelijke milieuhinder ervan voor omwonenden te voorkomen of te beperken. Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de VLAREM-indelingslijst. Om de mogelijke effecten van de sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu te onderzoeken, werd een plan-MER opgesteld. Het ontwerpbesluit is een eerste keer principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 28 oktober 2022.

Je kan de sectorale voorwaarden voor windturbines en het bijhorende ontwerp-plan-MER inkijken en opmerkingen geven. De documenten liggen van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 ter inzage bij de balie Ruimte en Wonen op het administratief centrum (Bruggeske 1, Kapellen) en dit op afspraak en tijdens de openingsuren:

Je kan de documenten ook raadplegen via de website van het Departement Omgeving of rechtstreeks bij het Departement Omgeving.

Tot en met 20 januari 2023 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan het of per brief aan volgend adres: Departement Omgeving, Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning, t.a.v. OO BVR plan-MER windturbines, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.