gepubliceerd op vrijdag 20 augustus 2021 12 u.
Van 16 augustus tot en met 15 oktober 2021 loopt er een openbaar onderzoek voor het ontwerp-beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen’.

De omschakeling naar een circulaire bouweconomie in Vlaanderen is nodig en niet alleen om de uitdagingen van de klimaatsverandering aan te gaan. Er moet efficiënter met grondstoffen omgaan worden om de impact op het milieu te doen verminderen.

Het nieuw ontwerp-beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen’ geeft vorm aan deze circulaire ambities voor de Vlaamse bouwsector, en dit voor de periode 2022 tot 2030.

Je kan het nieuw ontwerp-beleidsprogramma raadplegen op de OVAM website.

Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen overmaken per e-mail via beleidsplanbouw@ovam.be of per post naar de OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.