gepubliceerd op woensdag 1 september 2021 8 u.
Van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 loopt het openbaar onderzoek voor de Digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en publieke grachten.

Van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 kan je het ontwerp van de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten inkijken en becommentariëren op www.integraalwaterbeleid.be.

De oude, analoge atlassen van de onbevaarbare waterlopen die het juridisch statuut van de
waterlopen vastleggen, worden vervangen door een digitale atlas van de gerangschikte
onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten.

De informatie in het ontwerp voor de digitale atlas is afkomstig uit de oude analoge atlassen, de
Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA), bijkomende opmetingen van waterlopen of grachten door de waterloopbeheerders, ... Waterloopbeheerders hebben grote inspanningen gedaan om die
informatie zo volledig en correct mogelijk op te nemen.
Maar mogelijk komt de informatie in het ontwerp van de digitale atlas niet volledig overeen met de situatie op het terrein, bijvoorbeeld omdat de waterloop of publieke gracht plaatselijk verlegd is of omdat de oever ingericht werd. Daarom wordt het ontwerp voorgelegd via een openbaar onderzoek. Alle informatie is te raadplegen op www.integraalwaterbeleid.be of in te kijken aan de balie Ruimte & wWnen op afspraak tijdens de openingsuren.

Wanneer je vaststelt dat de loop, de breedte of de diepte van een waterloop of publieke gracht in je buurt niet overeenkomt met de weergave in de digitale atlas, dan kan je dat melden via www.integraalwaterbeleid.be of via mail aan ruimte@kapellen.be