gepubliceerd op vrijdag 5 juli 2019 8.47 u.
Vanaf 15 juli tot en met 1 oktober 2019 ligt het ontwerpplan voor circulaire economie voor kunststoffen in openbaar onderzoek.

Het uitvoeringsplan circulaire economie voor kunststoffen moet een overkoepelend kader voor de inspanningen die in Vlaanderen geleverd worden rond kunststoffen vormen.

De belangrijkste uitgangspunten van het voorstel uitvoeringsplan zijn: 

  • minder maar efficiënter gebruik van kunststoffen;
  • creëren van een duurzame recyclagemarkt voor kunststoffen;
  • stimuleren van kunststofrecyclaat als een volwaardige grondstof;
  • inzetten op kennis- en datavergaring;
  • de voorbeeldrol van overheden via een circulair aankoopbeleid.

De volledige ontwerptekst kan je op deze pagina raadplegen. U kan het ontwerpplan eveneens inkijken bij de balie Ruimte & Wonen op het administratief centrum tijdens de openingsuren. Meer info kan je vinden op de website van OVAM.

Vanaf 15 juli tot en met 1 oktober 2019 ligt het ontwerpplan voor in openbaar onderzoek. Gedurende de looptijd van het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen op dit ontwerpplan schriftelijk overmaken aan de OVAM.
Dit kan via ontwerpkunststoffenplan@ovam.be of naar het adres van de OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.