gepubliceerd op dinsdag 25 juni 2019 9.10 u.

Het openbaar onderzoek handelt over de voorlopige bescherming als monument voor:

  • de Belgische bunker uit de WOI gelegen aan de Heidestraat-Noord in Kapellen
  • de bunkers en loopgraven bij het Mastenbos uit WOI in Kapellen

Op 10 mei 2019 ondertekende de Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed twee besluiten tot voorlopige bescherming als monument.

  1. Het beschermen als monument van de Belgische bunker uit de Eerste Wereldoorlog in Kapellen. Deze bunker is gelegen aan de Heidestraat-Noord.
  2. Het beschermen als monument van de bunkers en loopgraven van de sector van de ‘Nordabschnitt’ bij het Mastenbos uit de Eerste Wereldoorlog in Kapellen.

periode

Het openbaar onderzoek loopt van 4 juli 2019 tot en met 3 augustus 2019.

inzage

U kan het besluit tot voorlopige bescherming en het beschermingsdossier komen inkijken bij de balie Ruimte & Wonen van de gemeente Kapellen, Antwerpsesteenweg 130. De balie is open op maandag tussen 9.00 en 19.00 u, van dinsdag tot vrijdag van 9.00 tot 12.30 u en op woensdag- en donderdagnamiddag op afspraak tussen 13.30 en 17.00u .

Zodra het openbaar onderzoek start vindt u deze informatie ook op de webpagina van het agentschap Onroerend Erfgoed: https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be.

U kan deze documenten ook digitaal raadplegen in de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis. Havenlaan 88. 1000 Brussel. U kan hiervoor een afspraak maken op het nummer 02 553 18 21.

opmerkingen en bezwaren

U kan opmerkingen en bezwaren per gewone brief sturen naar de dienst Vergunningen, Antwerpsesteenweg 130, 2950 Kapellen. Of afgeven aan de balie Ruimte & Wonen.

U kan opmerkingen en bezwaren ook indienen via ruimte@kapellen.be