De opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn een 'aanvullende' belasting. Dat betekent dat de gemeente een percentage bepaalt bovenop een basisbelasting. De andere modaliteiten van de basisbelasting (wie moet betalen, waarop, aangifte, vrijstelling, …) worden overgenomen van de basisbelasting.

De basisbelasting voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing (ook wel eens de OOV genoemd), is de onroerende voorheffing. Dit is een belasting op het kadastraal inkomen, gevestigd en geïnd door het Vlaams Gewest. Het is de Vlaamse belastingdienst die instaat voor de inning en het doorstorten van het gemeentelijk aandeel. Ook bezwaren worden ingediend bij de Vlaamse overheid.

Bedrag

De opcentiemen op de onroerende voorheffing bedragen tot en met het aanslagjaar 2017 875 opcentiemen. Dat betekent dat voor elke euro die je aan belasting betaalt aan het Vlaams Gewest, je ook € 8,75 betaalt aan de gemeente. Vanaf 2018 dalen de opcentiemen naar 551 opcentiemen. Deze daling is te wijten aan een even grote stijging van de Vlaamse heffing. Als burger betaal je dus exact evenveel als de voorgaande jaren.

Vanaf aanslagjaar 2023 stijgen de opcentiemen naar 589 opcentiemen.

Reglement

  • Het belastingreglement van de opcentiemen op de onroerende voorheffing werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 20 november 2017.
    In zitting van 19 december 2022 werd een nieuw belastingreglement van de opcentiemen op de onroerende voorheffing goedgekeurd.
  • Je kan het belastingreglement hieronder bekijken en downloaden.

Aangifte

De onroerende voorheffing wordt door de Vlaamse belastingdienst geïnd. Je krijgt van hen jaarlijks een aanslagbiljet. Het gemeentelijk aandeel zit hierin vervat en wordt door de Vlaamse overheid doorgestort. Je hoeft hier geen aparte aangifte voor te doen.

Meer info

Voor meer informatie kan je terecht bij de Vlaamse belastingdienst.