Ter gelegenheid van sommige festiviteiten biedt het gemeentebestuur een ontvangst aan op gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

aanvraag indienen

De aanvraag moet minstens 2 maanden tot maximum 12 maanden voor de datum van de festiviteiten worden ingediend.

De aanvraag bevat volgende elementen:

  • de reden van de festiviteiten
  • datum en uur van voorkeur
  • het vermoedelijke aantal aanwezigen.

Stuur je aanvraag naar het college van burgemeester en schepenen, via evenementen@kapellen.be of per post: Gemeente Kapellen, Antwerpsesteenweg 130, 2950 Kapellen.

Het college van burgemeester en schepenen beslist of aan jouw verzoek gevolg wordt gegeven.

ook interessant

Sluiten

gemeentediensten op afspraak

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kan je momenteel uitsluitend op afspraak terecht bij de gemeente. Het onthaal van het Administratief Centrum blijft wel open. Je afspraak online inplannen, kan je hier of telefonisch. Voor burgerzaken kan je enkel online een afspraak maken. Trouwens heel wat documenten kan je vrij eenvoudig online aanvragen via het e-loket