Ter gelegenheid van een uitzonderlijke prestatie of verdienstelijkheden biedt het gemeentebestuur je de kans om plechtig ontvangen te worden door het college van burgemeester en schepenen in het voormalig gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

aanvraag indienen

Denk je in aanmerking te komen voor zo'n ontvangst, stuur dan minstens 2 maanden tot maximum 6 maanden een aanvraag in bij de dienst evenementen.

Vermeld in je aanvraag ten minste het volgende:

  • je naam, voornaam en contactgegevens
  • de reden van de festiviteiten
  • de data en tijdstippen van voorkeur
  • het vermoedelijke aantal aanwezigen.

Bezorg je aanvraag aan het gemeentebestuur per mail (dienst evenementen) of per brief.

Het college van burgemeester en schepenen beslist vervolgens of er aan jouw verzoek gevolg kan worden gegeven.

ook interessant