Een team van enthousiaste en professionele onthaalouders, ondersteund door de dienst opvanggezinnen, staat in voor een kwalitatieve en kindvriendelijke opvang in Kapellen.

Wij bieden ouders elke werkdag kleinschalige en huiselijke dagopvang aan. We richten ons op kindjes van 0 tot 3 jaar.

Wij streven ernaar om de opvangvraag van ouders zo goed mogelijk af te stemmen op het aanbod van de onthaalouders, rekening houdend met gewenste opvangdagen en –uren, locatie, enz.

Wij werken inkomensgerelateerd. Dit wil zeggen dat je een financiële bijdrage betaalt die gebaseerd is op je jaarlijks belastbaar beroepsinkomen, en dit volgens de barema’s van Kind en Gezin.

Voor het binnenbrengen van documenten of voor korte vragen kan je steeds terecht bij de balie gezin op het Administratief Centrum. 

Gesprekken met een deskundige zijn steeds op afspraak.