Een team van enthousiaste en professionele onthaalouders, ondersteund door de dienst opvanggezinnen, staat in voor een kwalitatieve en kindvriendelijke opvang in Kapellen.

Wij bieden ouders elke werkdag kleinschalige en huiselijke dagopvang aan. We richten ons op kindjes van 0 tot 3 jaar.

Wij streven ernaar om de opvangvraag van ouders zo goed mogelijk af te stemmen op het aanbod van de onthaalouders, rekening houdend met gewenste opvangdagen en –uren, locatie, enz.

Wij werken inkomensgerelateerd. Dit wil zeggen dat je een financiële bijdrage betaalt die gebaseerd is op je jaarlijks belastbaar beroepsinkomen, en dit volgens de barema’s van Kind en Gezin.

Voor het binnenbrengen van documenten of voor korte vragen kan je steeds terecht bij de balie gezin op het Administratief Centrum. 

Gesprekken met een deskundige zijn steeds op afspraak.

alert-box-close-text

gemeentediensten op afspraak

Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kan je momenteel uitsluitend op afspraak terecht bij de gemeente. Enkel het onthaal van het Administratief Centrum is normaal geopend. Ook op het recyclagepark van Igean hoef je geen afspraak te maken.

misschien hoef je helemaal niet langs te komen ...

Voor meer dan 30 attesten, aktes, uittreksels en bewijzen van de dienst Burgerzaken, hoef je de verplaatsing naar het Administratief Centrum niet te maken. Een afspraak maken is dus niet nodig: via het e-loket ontvang je het gevraagde document in je mailbox. In een aantal gevallen gebeurt dat al enkele minuten na de aanvraag. Voor andere documenten is wel nog ‘menselijke’ tussenkomst nodig en ontvang je het gevraagde document na enkele werkdagen. Ook je adreswijziging doorgeven doe je via het e-loket.

Je vindt deze via het e-loket. Je logt daar in met je digitale identiteitskaart of de app ItsMe. 

wanneer je toch langs komt ...

Een afspraak maken doe je bij voorkeur online, maar kan bij een aantal diensten ook telefonisch.

Voor de producten van de dienst Burgerzaken kan je UITSLUITEND online een afspraak maken!

Als je naar een ingeplande afspraak komt, vragen we om zo kort mogelijk bij je afspraaktijd te arriveren. Respecteer anders zeker de fysieke afstand én wacht eventueel even buiten op jouw beurt. Bij een bezoek aan onze diensten, draag je altijd een masker dat neus en mond bedekt. Zo bescherm je onze medewerkers, andere bezoekers en jezelf.

Bedankt voor je medewerking en begrip.