Wij zoeken kandidaten die graag met kinderen omgaan. Wij hechten belang aan ontwikkeling via spel, taal, gezonde voeding, een veilige en kindvriendelijke leefruimte. Je bent bereid vorming te volgen en nauw samen te werken met de dienstverantwoordelijke.

wij bieden

 • hulp bij het het opstarten van je opvang en bij de aanvraag van een vergunning
 • degelijke begeleiding en ondersteuning
 • een vaste vergoeding per opvangdag per kind (niet belastbaar)
 • permanente vorming
 • contactmogelijkheden met collega's
 • een verzekering
 • kindermateriaal
 • speelgroepje(s)
 • administratieve ondersteuning
 • uitwisseling van ervaringen met collega’s
 • facturatie aan de ouders
 • een sociaal statuut:
  • met terugbetaling van gezondheidskosten 
  • pensioen 
  • kinderbijslag, geboortepremie en adoptiepremie
  • vervangingsinkomen bij moederschapsrust, ziekte, ...
  • opvanguitkering voor het geval een kind buiten jouw wil afwezig is.

Wanneer je je aansluit bij onze dienst, dan geniet je van extra voordelen.

aanspreekpunt

Wij selecteren kandidaat-onthaalouders, begeleiden ouders die opvang zoeken en sturen hen door naar jou. Je vangt dus alleen kinderen op van ouders die al bij ons zijn langsgekomen en dus al heel wat weten over de opvang.

administratieve hulp

We zorgen voor een stipte uitbetaling van de belastingvrije onkostenvergoeding en nemen een groot deel van de administratie voor onze rekening.

pedagogische ondersteuning

We steunen je bij de praktische opvolging en de pedagogische begeleiding van de kinderen. Zo krijg je bijvoorbeeld informatie over de verzorging en opvoeding van baby’s en peuters (gezonde voeding, zindelijk worden…).

opleidingen & vormingen

Als organisator bieden we opleidingen en vormingen aan, zodat je je permanent kan bijscholen.

verzekering

Kinderen in huis zijn een hele verantwoordelijkheid. Daarom zorgen we ervoor dat je voldoende verzekerd bent. Er is minimaal een verzekering lichamelijke ongevallen voor de kinderen. Voor jou als onthaalouders is er een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en arbeidsongevallen.

sociaal statuut

Als aangesloten onthaalouder ben je geen zelfstandige of werknemer, maar heb je een eigen sociaal statuut. Zo bouw je rechten op voor kinderbijslag, pensioen en terugbetaling van gezondheidskosten. In bepaalde gevallen kan je beroep doen op een opvanguitkering of vervangingsinkomen: (beroeps)ziekte, moederschapsrust, invaliditeit, arbeidsongeval.

contact met collega’s

Regelmatig komen we samen voor een leuke activiteit of een praatcafé. We maken dan tijd en ruimte voor jullie ervaringen. 

meer informatie

Meer info kan je lezen in de brochure Statuut voor onthaalouders.

Wil je graag onthaalouder worden? Maak een afspraak en kom langs!