De gemeente Kapellen heeft zich geëngageerd om het goede voorbeeld te geven en het pesticidengebruik te bannen uit haar werking. Chemische bestrijdingsmiddelen zijn immers op korte én op lange termijn schadelijk voor ons milieu. Sinds 1 januari 2015 worden er geen bestrijdingsmiddelen, pesticiden of herbiciden meer gebruikt op het openbaar domein. Het onkruid wordt manueel en/of mechanisch onder controle gehouden.

onkruid openbaar domein

Het gemeentebestuur engageert zich om bij nieuwe projecten de groei van onkruid te vermijden door het toepassen van de 'pesticidentoets'. Door een aangepast ontwerp en inrichting van de publieke ruimte krijgt onkruid op termijn minder kans. Zo zal er bijvoorbeeld gewerkt worden met bodembedekkende beplantingen en hakselhout in plantsoenen.

Op het openbaar domein trachten we onkruidgroei zo goed mogelijk te beheersen. Meestal gebeurt dit 'mechanisch' met de veegwagen en met onkruidborstels. Door externe partners wordt er dikwijls gewerkt met bosmaaiers, branders of warmwatertoestellen. In plantsoenen wordt onkruid enkel nog geschoffeld en/of gewied.

Aangezien de manuele en mechanische onkruidbeheersing tijdrovender is dan chemische bestrijding, is het helaas niet mogelijk om heel het openbare domein altijd en volledig onkruidvrij te houden. Het is geenszins onze bedoeling om ons patrimonium te laten overwoekeren door onkruid, maar toch vragen we de Kapellenaren een zekere onkruidgroei te tolereren. Onkruid is op geen enkele manier schadelijk, het is gewoon een kruidachtige die –in de ogen van vele mensen- op de verkeerde plaats groeit.

teamwerk

Volgens art. 24 van het GAS-reglement van 20 juni 2016 en het Burgerlijk Wetboek moet elke bewoner het voetpad vóór zijn perceel netjes en proper onderhouden. Concreet betekent dit dat bladafval, onkruid en sneeuw verwijderd moeten worden van het voetpad, zodat het voetpad te altijd goed toegankelijk blijft. Ook rioolkolken en goten moeten vrij blijven.

Als iedereen een handje toesteekt, kunnen we samen het openbaar domein onkruidvrij houden.

OPGELET! We willen er wel op aandringen dat je als burger niet met schadelijke chemische producten op het openbaar terrein gaat sproeien, ook niet met bleekwater (javel)! Al deze chemische middelen worden immers weggespoeld en komen zo in de bodem en in ons grondwater terecht. Dit kan voor ernstige gezondheidsproblemen zorgen. 

tips alternatieve onkruidbestrijding

  • Bedek de bodem met doorlevende kruidachtige planten of bodembedekkende struiken. Het onkruid krijgt dan geen kans door licht- en plaatsgebrek. Gebruik bij de aanplant een dikke laag compost of houtsnippers van 10 centimeter. Zo vermijd je in het begin onkruid en kunnen de bodembedekkers optimaal groeien.
  • Wied kleine oppervlakten met de hand. Voor grotere oppervlakten kan je een onkruidbrander gebruiken.
  • Hou paden met kiezelsteentjes onkruidvrij door regelmatig te harken. Doe dit bij voorkeur bij warm weer zodat de losgeharkte plantjes snel opdrogen en afsterven.
  • Een nieuw gazon? Informeer bij je tuincentrum naar een gazonmengsel, aangevuld met miniklavers. De klaver zorgt op natuurlijke wijze voor een bemesting van je gazon. Zo blijft het gras het hele jaar door donkergroen. Ook vormt het mengsel van klavertjes en grassoorten een compacte grasmat zodat het onkruid amper de kans krijgt om te groeien.

meldingen

Als je ergens problemen constateert, kan je altijd de dienst Publieke Ruimte & Leefmilieu verwittigen, die dan zo snel mogelijk zal ingrijpen.