De politie kan gezinnen bijstaan bij: 

  • Drugsproblematiek, pesterijen op school, pesterijen via internet, geweld in het gezin, kindermishandeling, kinderverwaarlozing, seksuele delicten, opvang van minderjarigen nadat ze slachtoffer waren van een misdrijf, ...
  • Alle strafbare feiten waarin jongeren betrokken zijn - als slachtoffer of als dader.