De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning, de milieuvergunning en de socio-economische vergunning. Dit betekent dat de procedures dezelfde zijn, maar de aanvragen worden inhoudelijk getoetst volgens het Milieuvergunningsdecreet, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) en het decreet integraal handelsvestigingsbeleid (DIH).

In de aanvragen moeten zowel de milieu- als de stedenbouwkundige en de socio-economische aspecten als één geheel bekeken worden, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Als deze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, moet je verplicht één gemengde aanvraag indienen.

In de meeste gevallen moet je je aanvraag indienen bij de gemeente. Meer informatie over de uitzonderingen vind je hier.

Het indienen van de aanvraag gebeurt digitaal via het omgevingsloket.

Hoe werkt het?

Je surft naar het omgevingsloket en je logt in met je elektronische identiteitskaart. Je wordt door de verschillende stappen geleid om de plannen toe te voegen, de locatie aan te duiden, gegevens in te vullen etc.

Hulp nodig?

Voor vragen of meer informatie kan je steeds de helpdesk van het omgevingsloket contacteren 078 78 78 54 (elke werkdag van 8 tot 20 uur) of mailen naar helpdesk.omgevingsvergunning@vlaanderen.be.

Bouwen en verbouwen

Voor sommige percelen zijn er voorschriften bepaald in een verkaveling, BPA of RUP. Op andere percelen in woongebied zijn de basisnormen van toepassing

Rooien van bomen

Voor het rooien van bomen vind je hier de handleiding om een vergunning aan te vragen.

Milieu-aspecten

De inhoudelijke milieubepalingen zijn opgenomen in de VLAREM. De nieuwe indelingslijst vind je hier.

De VLAREM-wegwijzer gaat na of een activiteit meldings- of vergunningsplichtig is aan de hand van de VLAREM-rubrieken en geeft aan welke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van toepassing zijn. milieuvergunningenwegwijzer

Handelsvestigingvergunning

 Meer informatie vind je hier.

Dossiertaks

Volgende dossiertaksen zijn van toepassing vanaf 1 januari 2020:

 • melding, exclusief beëindigen zorgwonen: € 75
 • analoge kapvergunning: € 75
 • vereenvoudigde procedure: € 75
 • gewone procedure:
  • stedenbouwkundige handelingen: € 150
  • exploitatie van een ingedeelde inrichting klasse 2: € 250
  • exploitatie van een ingedeelde inrichting klasse 1: € 1.000
  • exploitatie van een ingedeelde inrichting klasse 1 met informatievergadering: € 1.500
  • administratieve lus of wijzigingslus (door de aanvrager): € 75
 • stedenbouwkundig attest: € 100 
 • planologisch attest: € 500
 • verkavelingsaanvraag: € 300
 • verkavelingswijziging (bijstellen verkaveling): € 500
 • socio-economische vergunning: € 150
 • vegetatiewijziging: €75

Wanneer er een omgevingsvergunning wordt aangevraagd met een stedenbouwkundige handeling en de exploitatie van ingedeelde inrichting klasse 2, wordt er € 250 aangerekend. Je betaalt voor de duurst ingediende procedure.