elektriciteit

Sinds 1 juli 2018 zijn de twee netbeheerders in onze gemeente, namelijk Infrax en Eandis, gefusioneerd tot Fluvius. Fluvius is verantwoordelijk voor de electriciteitsvoorziening in onze gemeente.

Wat betreft de levering van stroom, ben je vrij om een leverancier te kiezen.

gas

Netbeheerder Fluvius is in onze gemeente verantwoordelijk voor de gasvoorziening.

Wat betreft de levering van gas ben je vrij om een leverancier te kiezen.

riolering

De gemeente Kapellen heeft het beheer van haar riolen sinds 1 januari 2006 overgedragen aan rio-link, een samenwerkingsverband tussen water-link en de Vlaamse waterzuiveraar Aquafin. Concreet staan deze maatschappijen in voor het beheer, het onderhoud en de vernieuwing van het rioleringsstelsel op het volledige grondgebied van Kapellen. Om dit te financieren wordt er een saneringsbijdrage opgenomen op de drinkwaterfactuur van Pidpa of water-link.

water

In Kapellen staat Pidpa in voor de watervoorziening.

Sluiten

gemeentediensten op afspraak

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kan je momenteel uitsluitend op afspraak terecht bij de gemeente. Het onthaal van het Administratief Centrum blijft wel open. Je afspraak online inplannen, kan je hier of telefonisch. Voor burgerzaken kan je enkel online een afspraak maken. Trouwens heel wat documenten kan je vrij eenvoudig online aanvragen via het e-loket