gepubliceerd op maandag 21 november 2022 8 u.
De provincieraad keurde op 27 oktober 2022 het ontwerp Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen goed. Er loopt een openbaar onderzoek van 16 december 2022 tot en met 15 maart 2023 over het ontwerp en een bijhorende plan-mer.

Het Beleidsplan Ruimte Antwerpen geeft aan waar de provincie Antwerpen op haar grondgebied met de ruimtelijke ordening naartoe wil. Een ontwerpplan is op 27 oktober 2022 door de provincieraad goedgekeurd. Eveneens is er een bijhorend plan-mer, om mogelijke milieu-effecten te onderzoeken, opgemaakt.

Je kan van 16 december 2022 tot en met 15 maart 2023 het ontwerp Beleidsplan Ruimte Antwerpen en het plan-mer inkijken aan de balie Ruimte en Wonen op het administratief centrum (Bruggeske 1, Kapellen), na afspraak en tijdens de openingsuren of via de website van de provincie Antwerpen.

Tot en met 15 maart 2023 kunt u uw opmerkingen bezorgen:

  • per e-mail aan beleidsplanruimte@provincieantwerpen.be;
  • per aangetekend schrijven aan de deputatie van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs:
    • in het Provinciehuis (Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen);
    • aan het administratief centrum, Bruggeske 1;
    • tijdens één van de infomarkten;
  • via het online inspraakformulier op provincieantwerpen.be/BeleidsplanRuimte.