gepubliceerd op woensdag 1 juni 2022 16 u.
Er loopt het openbaar onderzoek over het ontwerp-PAS en -plan-MER tot en met 17 juni.

Het Lokaal Materialenplan vervangtĀ het uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2016-2022. Met dit nieuwe plan wordt een volgende stap gezet in de richting van een integraal beleid rond circulaire economie, door een verhoogde aandacht voor preventie en hergebruik en door materiaalkringlopen verder te sluiten. Daarnaast blijft het plan ook de basis van het afvalbeheer vormgeven.

Het openbaar onderzoek voor dit plan loopt van 1 juni tot 31 juli 2022. Tijdens deze periode liggen het plan en de plan-MER ter inzage bij de balie Ruimte en Wonen na afspraak in het Administratief Centrum (Antwerpsesteenweg 130) en op de website van OVAM.

Je kan je opmerkingen tot en met 31 juli 2022 bezorgen via plan@ovam.be of via brief met als onderwerp 'Lokaal Materialenplan' gericht aan OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.