gepubliceerd op donderdag 9 december 2021 16 u.
Van 15 december 2021 tot en met 12 februari 2022 ligt de kennisgevingsnota van het plan-MER sectorale voorwaarden windturbines ter inzage.

Om mogelijke effecten van sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgestart. Het plan dat onderzocht wordt, bevat de huidige sectorale geluids- en slagschaduwvoorwaarden voor windturbines en de voorwaarden voor veiligheid.

Je kan van 15 december 2021 tot en met 12 februari 2022 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. Deze is te raadplegen via de website van het Team Mer, de website van het departement omgeving of aan de balie Ruimte en Wonen in het Administratief Centrum (Antwerpsesteenweg 130, Kapellen).

Tot en met 12 februari 2022 kan je opmerkingen bezorgen via een brief gericht aan Departement Omgeving, Team Mer, Plan-MER ‘sectorale voorwaarden windturbines (PL277)’ (Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel), via afgifte van de opmerking ter plekke aan het Team Mer of via het inspraakformulier.