Sinds 1 juni 2014 is het nieuwe Belgische naamrecht in werking getreden. Hierbij een overzicht van de verschillende mogelijkheden:

Je hebt nog geen gemeenschappelijke kinderen

Voor het eerste gemeenschappelijk kind dat geboren is na 1 juni 2014 kan je als ouders de naam kiezen volgens de regels van het nieuwe recht.

 Je hebt voortaan als ouders de keuze:

  • de naam van moeder
  • de naam van de vader
  • een naam samengesteld uit de twee namen (dus een dubbele naam), volgorde naar keuze

Voor de volgende gemeenschappelijke kinderen kan je als ouders niet meer kiezen, deze krijgen steeds de naam van het eerste kind.

Je hebt gemeenschappelijke kinderen én deze zijn geboren voor 1 juni 2014

Bij een nieuwe geboorte na 1 juni 2014 geldt voor de vaststelling van de naam het oude recht. Je krijgt dan als ouders 1 jaar tijd vanaf de geboorte (of erkenning) van het kind om een verklaring af te leggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit om een naam te kiezen volgens de regels van het nieuwe recht voor je gemeenschappelijke minderjarige kinderen op voorwaarde dat er geen meerderjarige kinderen waren op 1 juni 2014.

Indien een verklaring van naamkeuze werd afgelegd voor alle gemeenschappelijke minderjarige kinderen geboren voor 1 juni 2014, kan je als ouders bij de geboorte van een volgend kind niet meer kiezen. Een volgend kind krijgt steeds de naam zoals vastgelegd in de verklaring van naamkeuze.