Het is voor niemand fijn wanneer de straat wordt opgebroken. Voor handelaars is het helemaal lastig. Klanten en leveranciers geraken nog moeilijk bij hun zaak en hun inkomsten dalen onvermijdelijk. De kosten zoals huur, lonen en leningen blijven echter even hoog. Om die moeilijke periodes te helpen overbruggen kan een handelaar een beroep doen op een hele reeks maatregelen.

Gedetailleerde informatie vind je op de website van Unizo.

compensatieregeling

Ook het participatiefonds heeft een speciale compensatieregeling als uw zaak hinder ondervindt van openbare werken.

Een attest van minder hinder kan je bekomen op de dienst Publieke Ruimte & Leefmilieu. 

meer info

Participatiefonds 
De Lignestraat 1
1000 Brussel 
tel: 02 210 87 91 
e-mail: vergoedingen@fonds.org