Hoewel de verplichte legerdienst is opgeschort, moet je soms, wanneer je met pensioen gaat, of bij een sollicitatie, een militiegetuigschrift voorleggen. Uit dit attest blijkt of en wanneer je je legerdienst vervulde.

Waar kan je terecht?

Voor al je vragen kan je terecht bij het centrale stamboekregister:

Ministerie van Defensie – Algemene Directie Human Resources – Divisie Personeel
Centrale dienst van het stamboek (HRG-A/N)
Kwartier Koningin Astrid – Bruynstraat 1
1120 Brussel

notariaat@mil.be