De gemeente Kapellen ontving op 24 januari 2020 de definitieve goedkeuring van het lokaal toewijzingsreglement van het Agentschap Wonen Vlaanderen.

Op vraag van het Sociaal Verhuurkantoor 'Het SaS' wordt hun patrimonium vanaf 1 juni 2021 vrijgesteld van de toepassing van de voorrangsregeling.

Dit reglement is bijgevolg enkel van toepassing op het patrimonium van de sociale huisvestingsmaatschappijen De Ideale Woning en het Vlaams Woningfonds.

Met dit reglement krijgen Kapelse inwoners, die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, een extra duwtje in de rug bij hun zoektocht naar een betaalbare woning.