Een bedrijfsruimte is een verzameling van aangrenzende percelen met een minimum oppervlakte van 500m², waarop minstens één bedrijfsgebouw staat.

Langdurige leegstand en verwaarlozing tasten de leefomgeving aan en verlagen de kwaliteit van een buurt. Wanneer 50% van de totale vloeroppervlakte van een bedrijfsgebouw niet effectief benut wordt, is er sprake van leegstand.

Een verwaarloosde en/of leegstaande bedrijfsruimte wordt geïnventariseerd. Het Vlaamse gewest heft een belasting op de leegstand en verwaarlozing van deze bedrijfsruimten. De inventaris wordt samengesteld door een medewerker van Ruimte Vlaanderen die zich baseert op de lijst, opgesteld door een medewerker van de gemeente.