Het leefloon is een minimuminkomen. Je hebt recht op een leefloon als je geen inkomen of andere bestaansmiddelen hebt of als je bestaansmiddelen lager zijn dan het leefloonbedrag.

Meer informatie vind je ook in de brochure Wegwijs in het leefloon

voor wie?

  • Je verblijft in Kapellen.
  • Je bent meerderjarig.
  • Je hebt te weinig bestaansmiddelen.
  • Je bent bereid te werken tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is. Billijkheidsredenen zijn bijvoorbeeld: je studeert nog of het sociaal huis wil samen met jou eerst nog andere problemen aanpakken.

hoe aanvragen?

Een maatschappelijk werker kijkt samen met jou of je aan de voorwaarden voldoet. Contacteer hiervoor de Welzijnsbalie op 03/670.29.00 of via welzijn@kapellen.be